ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ COSMOTE Calling Tunes

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ COSMOTE Calling Tunes (Data Privacy Notice)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορείτε να το βρείτε εδώ. Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Calling Tunes (εφεξής η «Υπηρεσία»). Μέσω της Υπηρεσίας οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον ήχο κλήσης του δικτύου με έναν προσωπικά επιλεγμένο ήχο (Calling Tune), που μπορεί να είναι ένα μουσικό κομμάτι, ένα φωνητικό μήνυμα ή άλλες εφαρμογές και ήχοι. Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα επιπλέον αντιστοίχισης συγκεκριμένων Calling Tunes με ορισμένες επαφές ή ομάδες επαφών και σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Σημειώνουμε ότι το παρόν αποτελεί το ειδικότερο ενημερωτικό κείμενο αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας κι ερμηνεύεται πάντα σε συνδυασμό με το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (“COSMOTE”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες.

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

3.Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την χρήση της Υπηρεσίας και για ποιο σκοπό ;

H ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου https://callingtunes.cosmote.gr/ (εφεξής Ιστότοπος) ή μέσω των εφαρμογών My COSMOTE App & What’s Up App (εφεξής οι Εφαρμογές). Για την εγγραφή σας τόσο στην Υπηρεσία όσο και στις Εφαρμογές γίνεται χρήση του CosmoteID. Σε περίπτωση που έχετε ήδη ενεργοποιήσει για κάποια άλλη εφαρμογή ή ιστοσελίδα το COSMOTE id, είναι εφικτή η εγγραφή σας στις Εφαρμογές (ή την Ιστοσελίδα) μέσω της ευκολίας «single sign on» χωρίς δηλαδή να απαιτείται να δημιουργείτε κάθε φορά νέο λογαριασμό με νέα credentials (username και password) και να τα συμπληρώνετε κάθε φορά και για κάθε ιστοσελίδα ή/εφαρμογή. Για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της ευκολίας του COSMOTE ID παρακαλούμε ενημερωθείτε στο https://account.cosmote.gr.

Για την ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας είτε μέσω του Ιστοτόπου είτε μέσω των Εφαρμογών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

• Τον αριθμό της τηλεφωνικής σας σύνδεσης στον οποίο θα αποστέλλεται γραπτό μήνυμα (SMS) με κωδικούς OTP(One Time Password) με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά την αγορά περιεχομένου, ενεργοποίηση συνδρομής και είσοδο στο λογαριασμό Calling Tunes

• Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. είδος και όνομα πακέτου συνδρομής, όνομα σύνδεσης, ώρα σύνδεσης, ενεργό πακέτο, Calling Tune που σας εστάλη ως δώρο από συνδρομητή COSMOTE, ημερομηνία και ώρα αγοράς, Calling Tunes που έχετε προσθέσει στη Συλλογή σας, τηλεφωνικοί Αριθμοί επαφών για τους οποίους ορίζετε Calling Tunes, Ώρες & Ημέρες που ακούγονται τα Calling Tunes σας), με σκοπό τον έλεγχο της σωστής της λειτουργίας, καθώς και την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Πέραν των ανωτέρω μέσω του Ιστότοπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

• Δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα αναζήτησης Calling Tune και συγκεκριμένα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

• Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςFacebook, Twitter, Instagram και τον διαδικτυακό τόπο αναπαραγωγής video Youtube. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε τα προϊόντα μας στους φίλους σας.

Η Υπηρεσία είναι, επιπλέον, διαθέσιμη μέσω των εφαρμογών

Επιπλέον μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κάθε Εφαρμογή, μέσω των παρακάτω links:

My COSMOTE App:

https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/Data_Privacy_Notice_My_COSMOTE_Application.pdf

What’s Up App:

https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/Data_Privacy_Notice_Whats_Up_Application.pdf

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η COSMOTE διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υπηρεσία. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας καταγγελία της σύμβασης ή και την οριστική διακοπή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 12 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, ώστε να είναι διαθέσιμα τα calling tunes που είχατε επιλέξει σε περίπτωση που επανενεργοποιήσετε την υπηρεσία στο μεσοδιάστημα.

Θα επεξεργαστεί η COSMOTE τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η COSMOTE ενδέχεται να αποστείλει γραπτό μήνυμα (sms) αναφορικά με τυχόν νέα ή προσφορές της Υπηρεσίας ή για την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης των χρηστών της υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αντιταχθεί στην αποστολή σχετικών διαφημιστικών μηνυμάτων. Η δυνατότητα αυτή θα σας δίνεται σε κάθε μήνυμα που θα σας αποστέλλουμε. Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με την Υπηρεσία ή την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησής σας με τους κάτωθι τρόπους:

• e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr, ή

• fax στο 2102511888 ή

• επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι

με θέμα «Άσκηση δικαιώματος αντίρρησης αναφορικά με την λήψη διαφημιστικών sms , καθώς και sms για πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνες ικανοποίησης χρηστών από την Υπηρεσία COSMOTE Calling Tunes» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Πέραν των ανωτέρω, η COSMOTE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς παρά μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.

Μια περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγουμε για την παροχή της Υπηρεσίας κατόπιν της συναίνεσής σας είναι η περίπτωση δημιουργίας του προσωπικού σας προφίλ συνδρομητή και χρήστη με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Το σχετικό ενημερωτικό κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται εδώ.

6.Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι:

• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί σας.

• Τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

Η εταιρεία «ARX.NET Υπηρεσίες & Επιχειρήσεις Διαδικτύου Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα

Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της COSMOTE, δηλαδή συνεργάτες COSMOTE, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η COSMOTE εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν της εταιρείας «ARX.NET Υπηρεσίες & Επιχειρήσεις Διαδικτύου Ανώνυμη Εταιρία», η COSMOTE δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

• στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr, ή • fax στο 2102511888 ή • επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»

συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Η COSMOTE θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η COSMOTE λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών


Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτησης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας callingtunes.cosmote.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies για: